A A A

SEZNAM UCHAZEČŮ PŘIJATÝCH DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

SEZNAM UCHAZEČŮ PŘIJATÝCH DO 1. ROČNÍKU

PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 (dle přiděleného registračního čísla)

 

Školský zákon č.561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012

§ 183, odst.2

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

 

1.ZM001PŘIJÍMÁ SE        24. ZM025PŘIJÍMÁ SE

2.ZM002PŘIJÍMÁ SE        25. ZM027PŘIJÍMÁ SE

3.ZM003PŘIJÍMÁ SE        26. ZM028PŘIJÍMÁ SE

4.ZM004PŘIJÍMÁ SE        27. ZM030PŘIJÍMÁ SE

5.ZM005PŘIJÍMÁ SE        28. ZM031PŘIJÍMÁ SE

6.ZM006PŘIJÍMÁ SE        29. ZM032PŘIJÍMÁ SE

7.ZM007PŘIJÍMÁ SE        30. ZM033PŘIJÍMÁ SE

8.ZM008PŘIJÍMÁ SE        31. ZM036PŘIJÍMÁ SE

9.ZM009PŘIJÍMÁ SE        32. ZM037PŘIJÍMÁ SE

10.ZM010PŘIJÍMÁ SE      33. ZM038PŘIJÍMÁ SE

11.ZM011PŘIJÍMÁ SE      34. ZM039PŘIJÍMÁ SE

12.ZM013PŘIJÍMÁ SE      35. ZM041PŘIJÍMÁ SE

13.ZM014PŘIJÍMÁ SE      36. ZM042PŘIJÍMÁ SE

14.ZM015PŘIJÍMÁ SE      

15.ZM016PŘIJÍMÁ SE     

16.ZM017PŘIJÍMÁ SE

17.ZM018PŘIJÍMÁ SE

18.ZM019PŘIJÍMÁ SE

19.ZM020PŘIJÍMÁ SE

20.ZM021PŘIJÍMÁ SE

21.ZM022PŘIJÍMÁ SE

22.ZM023PŘIJÍMÁ SE

23.ZM024PŘIJÍMÁ SE

 

 

Vyškov 2017-04-05                                                              Mgr. Jana Plášilová

                                                                                                   ředitelka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše škola - tady jsme doma!

Každé ráno, každý den, těšíme se stále sem.

 

 

 

 

 

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření šk.

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům, kterou vlastní i naše škola.

Více zde