A A A

EU-OP1.4 OP VK "Peníze školám"

Zájemci o materiály se mohou obrátit na sekretariát školy. 
Naše ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro tyto předměty:
   
Anglický jazyk  
číslo Téma
Aj_01 Přítomný průběhový čas
Aj_02 Revision – form a sentence
Aj_03 To BE
Aj_04 The clothes
Aj_05 To have got
Aj_06 Be healthy.
Aj_07 Healthy - unhealthy
Aj_08 The clothes + seasons
Aj_09 How do you spell?
Aj_10 Questions
Aj_11 Sport time
Aj_12 Music time
Aj_13 Czech republic
Aj_14 The weather
Aj_15 Revision
Aj_16 What´s the weather like today?
Aj_17 Přivlastňovací zájmena
Aj_18 Her / his
Aj_19 This is my school.
Aj_20 Space school
Aj_21 Introduction
Aj_22 Numbers
Aj_23 Friends and family
Aj_24 Revision 1
Aj_25 My world
Aj_26 Adjectives
Aj_27 Revision 2
Aj_28 Sentences
Aj_29 In winter
Aj_30 Questions
Aj_31 My day
Aj_32 Revision – form a sentence
Aj_33 Questions and answer
Aj_34 My family and friends
Aj_35 Hobbies
Aj_36 Revison – food and drink
Aj_37 I have got ...
Aj_38 Revision have got/ has got
Aj_39 Revision – my head, my body
Aj_40 My day - vocabulary
Aj_41 At home - review
Aj_42 Food and drink - review
Aj_43 Countable and uncountable nouns
Aj_44 Present simple
Aj_45 Adverbs of frequency
Aj_46 School subjects
Aj_47 Outdoor activities
Aj_48 Rugby
Aj_49 Shakira - Waka Waka
Aj_50 Lady Gaga - Paparazzi
Aj_51 Halloween
Aj_52 Christmas in USA
Aj_53 Adjectives and colours
Aj_54 Solar system
Aj_55 The present continuous tense
Aj_56 Basketball
Aj_57 Football
Aj_58 The past simple tense
Aj_59 Car accident
Aj_60 Past simple and continuous
   
Český jazyk  
Čj _001 Velikonoční čtení
Čj _002 Krtek obecný
Čj _003 Popletená přísloví
Čj _004 Říjen v pranostikách
Čj _005 Listopad v pranostikách
Čj _006 Prosinec v pranostikách
Čj _007 Leden v pranostikách
Čj _008 Únor v pranostikách
Čj _009 Březen v pranostikách
Čj _010 Duben v pranostikách
Čj _011 Květen v pranostikách
Čj _012 Červen v pranostikách
Čj _013 Abeceda
Čj _014 Slova nadřaz., podřaz., souřad.
Čj _015 Pololetní prověrka
Čj _016 Zákl. skladební dvojice
Čj _017 Nadřazená slova
Čj _018 Kdo napsal pohádky?
Čj _019 Hrajeme si s vyjmen. slovy
Čj _020 Malované čtení
Čj _021 Kdo napsal knihy?
Čj _022 Slabiky SO, SU, SA
Čj _023 Slabiky LO, LU, LA
Čj _024 Slabiky MO, MU, MA
Čj _025 Hláska a písmeno O
Čj _026 Hláska a písmeno O
Čj _027 Hláska a písmeno S
Čj _028 Hláska a písmeno S
Čj _029 Hláska a písmeno B
Čj _030 Hláska a písmeno B
Čj _031 Hláska a písmeno B
Čj _032 Hláska a písmeno U
Čj _033 Hláska a písmeno U
Čj _034 Opakování S, B, U
Čj _035 Hláska a písmeno A
Čj _036 Hláska a písmeno A
Čj _037 Sluchová analýza, práce s tvarem písmene L
Čj _038 Sluchová analýza, práce s tvarem písmene M
Čj _039 Sluchová analýza, práce s tvarem písmene E
Čj _040 Sluchová analýza, práce s tvarem písmene I
Čj _041 Sluchová analýza, práce s tvarem písmene LT
Čj _042 Ověřování znalosti tvaru písmen E, I, T
Čj _043 Sluchová analýza, práce s tvarem písmene P
Čj _044 Sluchová analýza, práce s tvarem písmene J
Čj _045 Sluchová analýza, práce s tvarem písmene N
Čj _046 Sluchová analýza, práce s tvarem písmene D
Čj _047 Sluchová analýza, práce s tvarem písmene K
Čj _048 Sluchová analýza, práce s tvarem písmene R
Čj _049 Práce s textem a tvary písmene R
Čj _050 Sluchová analýza, práce s tvarem písmene V
Čj _051 Práce s textem a tvary písmene V
Čj _052 Sluchová analýza, práce s tvarem písmene Z
Čj _053 Práce s textem a tvary písmene Z
Čj _054 Sluchová analýza, práce s tvarem písmene C
Čj _055 Porozumění textu, rozlišování tvaru písmene C
Čj _056 Sluchová analýza, práce s tvarem písmene H
Čj _057 Sluchová analýza - počáteční písmeno, rozlišování tvaru písmene H
Čj _058 Sluchová analýza, práce s tvarem písmene Š
Čj _059 Křížovky, šneček - motivace SP
Čj _060 Sluchová analýza, práce s tvarem písmene Č
Čj _061 Rozlišování taru písmene C
Čj _062 Sluchová analýza, práce s tvarem písmene Ž
Čj _063 Rozlišování taru písmene Ž
Čj _064 Sluchová analýza, práce s tvarem písmene Ř
Čj _065 Rozlišování taru písmene Ř
Čj _066 Sluchová analýza, práce s tvarem písmene G
Čj _067 Rozlišování taru písmene G
Čj _068 Sluchová analýza, práce s tvarem písmene F
Čj _069 Rozlišování taru písmene F
Čj _070 Sluchová analýza, práce s tvarem písmene Ř
Čj _071 Rozlišování taru písmene Ř
Čj _072 Rozlišování hláskových skupin dě, tě, ně
Čj _073 Tvarosloví - podstatná jména
Čj _074 Tvarosloví - odchylky od skloňování podstatných jmen
Čj _075 Tvarosloví - přídavná jména
Čj _076 Tvarosloví - číslovky
Čj _077 Tvarosloví - číslovky
Čj _078 Tvarosloví - slovesa
Čj _079 Popis
Čj _080 Vypravování
Čj _081 Úvod do poezie
Čj _082 Národní divadlo
Čj _083 Význam slov
Čj _084 Význam slov
Čj _085 Význam slov
Čj _086 Význam slov
Čj _087 Význam slov
Čj _088 Význam slov
Čj _089 Význam slov
Čj _090 Tvoření slov
Čj _091 Tvoření slov
Čj _092 Charakteristika
Čj _093 Obohacování slovní zásoby
Čj _094 Obohacování slovní zásoby
Čj _095 Tvarosloví
Čj _096 Tvarosloví
Čj _097 Tvarosloví
Čj _098 Tvarosloví - slovesa
Čj _099 Skladba - druhy vedlejších vět
Čj _100 Počátky národního obrození
Čj _101 Národní obrození
Čj _102 Význam slov
Čj _103 Význam slov
Čj _104 Význam slov
Čj _105 Obohacování slovní zásoby
Čj _106 Tvoření slov
Čj _107 Tvarosloví
Čj _108 Meziválečná próza
Čj _109 Tvarosloví - podstatná jména
Čj _110 Tvarosloví - slovesa
Čj _111 Tvarosloví - slovesa
Čj _112 Tvarosloví - slovesa
Čj _113 Skladba - základní větné členy
Čj _114 Skladba - větné členy
Čj _115 Skladba - větné členy
Čj _116 Slohové mluvní cvičení
Čj _117 Slohové mluvní cvičení
Čj _118 Vypravování
Čj _119 Vypravování
Čj _120 Opakování
Čj _121 Skladba - větná stavba
Čj _122 Skladba - druhy vedlejších vět
Čj _123 Skladba - druhy vedlejších vět
Čj _124 Ústní lidová slovesnost
Čj _125 Ústní lidová slovesnost
Čj _126 Ústní lidová slovesnost
Čj _127 Opakování
Čj _128 Skladba - významové poměry mezi hlavními větami
Čj _129 Obecné výklady o českém jazyce, slovanské jazyky
Čj _130 Obecné výklady o českém jazyce, slovanské jazyky
Čj _131 Obecné výklady o českém jazyce, slovanské jazyky
Čj _132 Subjektivně zabarvený popis
Čj _133 Národní obrození
Čj _134 2. pol. 19. stol.
Čj _135 Opakování
Čj _136 Obecné výklady o českém jazyce, slovanské jazyky
Čj _137 Obecné výklady o českém jazyce, slovanské jazyky
Čj _138 Obecné výklady o českém jazyce, slovanské jazyky
Čj _139 Renesance
Čj _140 Renesance
Čj _141 Pobělohorská doba
Čj _142 Poezie 20. stol.
Čj _143 Spisovatelé 20. stol.
Čj _144 Opakování
   
Fyzika  
číslo Téma
F_01 Keplerovy zákony
F_02 Lom světla
F_03 Astronomie
F_04 Elektrické vlastnosti látek
F_05 Rovnoměrný s nerovnoměrný pohyb
F_06 Kapaliny – vlastnosti
F_07 Vlastnosti plynů
F_08 Druhy tepelné výměny
F_09 Skupenské přeměny
F_10 Pohybová energie
F_11 Polohová energie
F_12 Práce mechanická
F_13 Skládání sil
F_14 Vlastnosti střídavého proudu
F_15 Světelné jevy
F_16 Tlak, tlaková síla
F_17 Účinnost
F_18 Jaderné reakce
F_19 Jaderná elektrárna
F_20 Energie
   
Francouzský jazyk  
číslo Téma
Fj_01 Ma famille
Fj_02 Le monde francophone
Fj_03 La Tour Eiffel
Fj_04 Louis de Funés
Fj_05 Jeanne d´Arc
Fj_06 Noël en France
Fj_07 La Bastille
Fj_08 Ma vie chaque jour
Fj_09 Alizée: J´en ai marre
Fj_10 Samir Nasri - le footbal
Fj_11 Champs - Elysées
Fj_12 Mont - Saint - Michel
Fj_13 Edith Piaf
Fj_14 C´est ma journée
Fj_15 Francouzská jídla
Fj_16 Zábavné parky ve Francii
Fj_17 Napoleon Bonaparte
Fj_18 Notre - Dame
Fj_19 Carla Bruni - Sarkozy
Fj_20 Les nationalités
   
Hudební výchova  
Hv_01 Nota čtvrťová, osminová
Hv_02 Dynamika – p, mf, f
Hv_03 Písnička s pohybem
Hv_04 Který klíč je houslový?
Hv_05 Hudební abeceda, koledy
Hv_06 Hudební hádání
Hv_07 Hudební hra
Hv_08 Hudební hádání 2
Hv_09 Hudební značky - opakování
Hv_10 Hudební nástroje
Hv_11 A.Dvořák
Hv_12 J.J. Ryba
Hv_13 Čertovská kapela
Hv_14 Orffovy nástroje
Hv_15 Hudební teorie
Hv_16 Hudební nástroje
Hv_17 Hry na rytmus
Hv_18 Hudební nástroje dechové
Hv_19 Hudební nástroje strunné
Hv_20 Hudební nástroje bicí
Hv_21 Hudební nástroje
Hv_22 Na tý louce zelený
Hv_23 Jak se hraje na hudební nástroje
Hv_24 Rytmus
Hv_25 Noty ve 2/4 taktu
Hv_26 Noty
Hv_27 Noty a pomlky
Hv_28 Rytmické cvičení
Hv_29 Hudební abeceda
Hv_30 Hudební abeceda
Hv_31 Zahánění zimy
Hv_32 Dopravní prostředky
Hv_33 Rytmické cvičení
Hv_34 Velikonoční bleší koleda
Hv_35 Hudební nástroje
Hv_36 Pranostika
   
Chemie  
číslo Téma
CH_01 Vlastnosti látek
CH_02 Směsi
CH_03 Částicové složení
CH_04 Vzduch, O, H, halogeny
CH_05 Kyseliny
CH_06 Zásady a pH
CH_07 Uhlík a fosilní paliva
CH_08 Alkany, alkeny
CH_09 Alkyny, areny
CH_10 Uhlovodíky, benzín a nafta
CH_11 Lipidy
CH_12 Sacharidy
CH_13 Fotosyntéza, buněčné dýchání, kvašení
CH_14 Proteiny, nukleové kyseliny
CH_15 Vitaminy, hormony
CH_16 Alkaloidy, drogy, doping
CH_17 Exotermické a endotermické děje, látkové množství
CH_18 Enzymy, katalyzátory, koncentrace, rychlost reakce
CH_19 Redoxní děje
CH_20 Elektrolýza, řada napětí kovů, galvanické články
   
Informatika  
Inf_01 Základní pojmy
Inf_02 Práce s oknem
Inf_03 Textový editor
Inf_04 Formát písma
Inf_05 Formát odstavce
Inf_06 Typografická pravidla
Inf_07 Vyhledávání na internetu
Inf_08 Schéma počítače
Inf_09 Generace počítačů
Inf_10 Jednotky v informatice
Inf_11 Procesory
Inf_12 Vstupní a výstupní zařízení
Inf_13 Vstupní zařízení
Inf_14 Monitory
Inf_15 Tiskárny
Inf_16 Laserové tiskárny
Inf_17 Inkoustové tiskárny
Inf_18 Viry
Inf_19 Antiviry
Inf_20 Sítě
Inf_21 Opakování HW
Inf_22 Software
Inf_23 Operační systémy
Inf_24 Kancelářské balíky
Inf_25 Paměti
Inf_26 Web animace, barevné modely
Inf_27 Bezpečnost na internetu
Inf_28 Internet
Inf_29 Zdravé sezení
Inf_30 Bezpečná práce u PC
Inf_31 SW - hry
Inf_32 Složky, soubory
Inf_33 Rastrová grafika
Inf_34 Vektorová grafika
Inf_35 Excel – vkládání hodnot do tab.
Inf_36 Hardware
Inf_37 Hardware
Inf_38 Jednotky
Inf_39 Moodle
Inf_40 E-learning
   
Matematika  
číslo Téma
M_01 Úvod do učiva zlomky - 1.část
M_02 Úvod do učiva zlomky - 2.část
M_03 Procenta – opakování
M_04 Druhá mocnina čísel v tabulkách
M_05 Mnohočleny – vzorec (druhá mocnina dvojčlenu)
M_06 Mnohočleny – vzorec (rozdíl druhých mocnin)
M_07 Sčítání a odčítání lomených výrazů
M_08 Početní operace s mocninami
M_09 Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli
M_10 Odčítání celých čísel
M_11 Sčítání, odčítání a násobení mnohočlenů
M_12 Slovní úlohy o společné práci
M_13 Slovní úlohy o pohybu řešené rovnicí či soustavou
M_14 Slovní úlohy o směsích a různé řešené soustavou
M_15 Lineární rovnice s jednou neznámou
M_16 Vlastnosti čtyřúhelníků
M_17 Funkce, definic funkce, definiční obor, grafy
M_18 Kružnice, kruh, válec
M_19 Obvody a obsahy rovinných obrazců
M_20 Poměr, úměra, změna a rozdělení, měřítko
   
Německý jazyk  
číslo Téma
Nj_01 Podst., příd. jména
Nj_02 Länder, Leute, Familie
Nj_03 Perfektum
Nj_04 Časování sloves
Nj_05 Familiensuche (reálie)
Nj_06 Hobbys
Nj_07 Die deutschsprachigen Länder
Nj_08 Schule
Nj_09 Europa, Verb „wohnen“
Nj_10 Computer
Nj_11 Familie
Nj_12 Genitiv – 2. p.
Nj_13 Genitiv – 2. p.
Nj_14 Rodina, hádanky
Nj_15 Reisen
Nj_16 Wo ist Max? „In“ (3. p.)
Nj_17 Přítomný čas - časování
Nj_18 Časování „fahren“, reálie
Nj_19 Hobbys, zápory
Nj_20 Familienmitglieder
   
Přírodopis  
číslo Téma
P_01 Viry, bakterie, sinice
P_02 Houby, plísně
P_03 Lišejníky, řasy
P_04 Prvoci
P_05 Žahavci
P_06 Ploštěnci
P_07 Mekkýši
P_08 Kroužkovci
P_09 Pavoukovci
P_10 Korýši
P_11 Vzdušnicovci-úvod
P_12 Hmyz s proměnou nedokonalou
P_13 Hmyz s proměnou dokonalou 1. část
P_14 Hmyz s proměnou dokonalou 2. část
P_15 Zelené řasy
P_16 Prvoci
P_17 Žahavci
P_18 Ploštěnci
P_19 Kroužkovci
P_20 Houby
P_21 Strunatci
P_22 Ryby
P_23 Obojživelníci
P_24 Plazi
P_25 Ptáci
P_26 Oběhová soustava-stavba srdce
P_27 Oběhová soustava-krevní oběh
P_28 Smyslové orgány-ucho
P_29 Smyslové orgány-oko
P_30 Kůže
P_31 Trávicí soustava
P_32 Vejcorodí, vačnatci
P_33 Hmyzožravci, letouni, chudozobí
P_34 Hlodavci, zajíci
P_35 Šelmy
P_36 Ploutvonožci, kytovci, chobotnatci
P_37 Sudokopytníci, lichokopytníci
P_38 Primáti
P_39 Minerály 1. část
P_40 Minerály 2. část
   
Prvouka  
číslo Téma
Pv_01 Škola - dopravní značky
Pv_02 Škola - cyklista
Pv_03 Škola - praktická zkouška
Pv_04 Domov - obec
Pv_05 Domov - cviky k uvolnění a posílení
Pv_06 Domov - pověsti
Pv_07 Domov - pověsti o…
Pv_08 Domov - obec Vyškov
Pv_09 Domov - město
Pv_10 Domov - naše vlast ČR
Pv_11 Domov - mapa krajů ČR
Pv_12 Domov - sousedé ČR
Pv_13 Domov - státní vlajky sousedů ČR
Pv_14 Domov - buďte fit s pěti Tibeťany
Pv_15 Domov - krajina v okolí domova
Pv_16 Domov - využití krajiny
Pv_17 Domov - voda v krajině
Pv_18 Domov - orientace v krajině
Pv_19 Domov - skutečná krajina
Pv_20 Domov - vysvětlivky na mapě
Pv_21 Domov - kompas
Pv_22 Podmínky života - svět kolem nás
Pv_23 Podmínky života - lidské výtvory
Pv_24 Podmínky života - voda
Pv_25 Podmínky života - koloběh vody v přírodě
Pv_26 Podmínky života - vzduch
Pv_27 Podmínky života - půda, teplo, světlo
Pv_28 Podmínky života - planety
Pv_29 Podmínky života - planety
Pv_30 Život v přírodě - živé organismy
Pv_31 Život v přírodě - jedlé houby
Pv_32 Život v přírodě - nejedlé houby
Pv_33 Život v přírodě - jedovaté houby
Pv_34 Život v přírodě - společné znaky rostlin
Pv_35 Život v přírodě - kvetoucí rostliny
Pv_36 Život v přírodě - nekvetoucí rostliny
   
Svět práce  
Sp_01 Umyvadlo
Sp_02 Indiánská čelenka
Sp_03 Kočka s klubíčkem
Sp_04 Rukavice
Sp_05 Šneček
Sp_06 Ptáček
Sp_07 Motýl
Sp_08 Beránek
Sp_09 Pštros
Sp_10 Budík
Sp_11 Housenka
Sp_12 Ježek
Sp_13 Sněhulák
Sp_14 Anděl
Sp_15 Zimní vesnička
Sp_16 Záložka do knihy
Sp_17 Čajová konvice
Sp_18 Strom – zimní krajina
Sp_19 Maska
Sp_20 Ptáček
Sp_21 Jaro
Sp_22 Velikonoční zajíček
Sp_23 Pirátská truhlička
Sp_24 Památník na fotografie
Sp_25 Zelení skřítci
Sp_26 Vyšívaná květina
Sp_27 Setí semen hrachu a fazole
Sp_28 Dešťová trubice
Sp_29 Strašidýlko
Sp_30 Závěs z přírodnin
Sp_31 Květina
Sp_32 Vločka
Sp_33 Vánoční ozdoba
Sp_34 Vrána
Sp_35 Beránek
Sp_36 Jarní kytka
   
Vlastivěda  
číslo Téma
VL_01 Opakování 4. ročníku 1. část - prezentace
VL_02 Opakování 4. ročníku 2. část - prezentace
VL_03 Opakování 4. ročníku – křížovky
VL_04 Opakování 4. ročníku – písemná práce 1
VL_05 Opakování 4. ročníku – písemná práce 2
VL_06 DOBA POBĚLOHORSKÁ - prezentace
VL_07 DOBA POBĚLOHORSKÁ – pracovní list
VL_08 Opakování – kviz (prezentace)
VL_09 Život v Baroku – umělecký sloh (prezentace)
VL_10 Baroko – pracovní list
VL_11 J. A. Komenský – křížovka
VL_12 Ve školních lavicích – J. A. Komenský (prezentace)
VL_13 18. - 19. století – život na vesnicích  (pracovní list)
VL_14 Osvícenství – světlo rozumu (Marie Terezie, Josef II.) - prezentace
VL_15 Osvícenství – pracovní list
VL_16 Objevy – první stroje (křížovka)
VL_17 Národní obrození (Palacký, Tyl, Borovský) - prezentace
VL_18 Národ sobě (Národní divadlo, Rakousko-Uhersko) - prezentace
VL_19 T. G. Masaryk – život a dílo (prezentace)
VL_20 Opakování (Přemyslovci – Habsburkové) – písemná práce
VL_21 Národní obrození – pracovní list
VL_22 Národní divadlo – pracovní list
VL_23 1. světová válka (prezentace)
VL_24 Směřujeme k samostatnosti – křížovka
VL_25 Československá republika - prezentace
VL_26 Cesta k zániku ČSR - prezentace
VL_27 2. světová válka - prezentace
VL_28 2. světová válka – pracovní list
VL_29 Poválečný vývoj - křížovka
VL_30 Poválečný vývoj – pracovní list
VL_31 Česká republika – prezentace
VL_32 Praha – pracovní list
VL_33 Jihomoravský kraj – pracovní list
VL_34 Jihomoravský kraj - křížovka
VL_35 Evropa – pracovní list
VL_36 Slovenská republika – pracovní list
   
Výtvarná výchova  
číslo Téma
VV_01 Malba na plátno I.
VV_02 Potisk textilu I.
VV_03 Legenda o Labyrintu I.
VV_04 Podzimní strom I.
VV_05 Malba na plátno II.
VV_06 Legenda o Labyrintu II.
VV_07 Potisk textilu II.
VV_08 Podzimní strom II.
VV_09 Malba na plátno III.
VV_10 Podzimní strom III.
VV_11 Malba na plátno IV.
VV_12 Hundertwasser I.
VV_13 Hundertwasser II.
VV_14 Něco o jablku I.
VV_15 Fimo - hmota I.
VV_16 Malování na hedvábí I.
VV_17 Něco o jablku II.
VV_18 Potisk textilu III.
VV_19 Malování na hedvábí II.
VV_20 Masopust I.
VV_21 Sgrafito I.
VV_22 Prolínání
VV_23 Pop Art
VV_24 Masopust II.
VV_25 Sgrafito II.
VV_26 Masopust III.
VV_27 Jeskynní malby
VV_28 Vznik života
VV_29 Egypt
VV_30 Figura I.
VV_31 Vosková batika I.
VV_32 Dračí vejce I.
VV_33 Vosková batika II.
VV_34 Masopust IV.
VV_35 Dračí vejce II.
VV_36 Řecko
VV_37 Hadí král I.
VV_38 Aztékové, Mayové
VV_39 Hadí král II.
VV_40 Ovečka I.
VV_41 Ovečka II.
VV_42 Ostrov
VV_43 Erb
VV_44 Moje cesta za pokladem
VV_45 Práce s hlínou I.
VV_46 Románský sloh
VV_47 MIAS I.
VV_48 MIAS II.
VV_49  Modelování hlavy
VV_50 Adam a Eva I.
VV_51 Adam a Eva II.
VV_52 Anatomie I.
VV_53 Anatomie II.
VV_54 Mnohohlavá saň
VV_55 Překládaný monotyp
VV_56 Ornament
VV_57 Gotika
VV_58 Khalo, Bacon, Medek
VV_59 Karta
VV_60 Portrét
VV_61 Adam a Eva III.
VV_62 Renesance
VV_63 Krajina
VV_64 Fantastická krajina
VV_65 Dějiny umění II.
VV_66 Dějiny umění I.
VV_67 Ruce - plakát
VV_68 Čarodějnice
VV_69 Májky
VV_70 Vesmír
VV_71 Plstění, výroba šperku
VV_72 Naše třída
   
Zeměpis  
číslo Téma
Z_01 Afrika - poloha, rozloha, členitost
Z_02 Pevniny a oceány
Z_03 Afrika - povrch
Z_04 Pevniny a oceány
Z_05 Evropa - přírodní podmínky
Z_06 Afrika - podnebné pásy a přírodní krajiny
Z_07 Afrika - vodstvo
Z_08 Afrika - přírodní podmínky
Z_09 Vesmír a planeta Země
Z_10 Globalizace a mezinárodní integrace
Z_11 Rozdíly ve vyspělosti zemí
Z_12 Afrika - přírodní podmínky
Z_13 Afrika - přírodní podmínky
Z_14 Litosféra
Z_15 Litosféra
Z_16 Litosféra
Z_17 Litosféra
Z_18 Evropa - přírodní podmínky a hospodářství
Z_19 Kolonizace a dekolonizace světa
Z_20 Litosféra
Z_21 Kulturní rozmanitost lidstva
Z_22 Regiony Evropy
Z_23 Hydrosféra
Z_24 Atmosféra
Z_25 Přírodní podmínky Ameriky
Z_26 Americké regiony
Z_27 Amerika – shrnutí
Z_28 Biosféra
Z_29 Pedosféra
Z_30 Středoamerický region - Kuba - historie
Z_31 Středoamerický region - Kuba - povrch
Z_32 Středoamerický region - Kuba - podnebí, vodstvo
Z_33 Středoamerický region - Kuba - živočichové
Z_34 Středoamerický region - Kuba - rostliny, půdy
Z_35 Středoamerický region - Kuba - obyvatelstvo, hospodářství
Z_36 Středoamerický region - Kuba - doprava
Z_37 Středoamerický region - Kuba - školství
Z_38 Středoamerický region - Kuba - Havana
Z_39 Středoamerický region - Kuba - Santa Clara
Z_40 Středoamerický region - Kuba - východ
Z_41 Zemědelství - svět
Z_42 Cestovní ruch Evropy
Z_43 Cestovní ruch Austrálie a Oceánie
Z_44 Cestovní ruch Asie
Z_45 Cestovní ruch Afriky
Z_46 Cestovní ruch Severní a Jižní Ameriky
Z_47 Kraje České republiky - Hlavní město Praha
Z_48 Průmysl - svět
Z_49 Afrika, Austrálie a Oceánie - shrnutí
Z_50 Práce s atlasem - Afrika, Amerika
Z_51 Česká republika - shrnutí
Z_52 Kraje České republiky - Ústecký kraj
Z_53 Asie - shrnutí
Z_54 Austrálie a Oceánie - shrnutí
Z_55 Afrika - členitost, povrch, vodstvo
Z_56 Austrálie a Oceánie - členitost, povrch, vodstvo
Z_57 Severní a Jižní Amerika - členitost, povrch, vodstvo
Z_58 Asie - členitost, povrch, vodstvo
Z_59 Evropa - členitost, povrch, vodstvo
Z_60 Kraje České republiky

Naše škola - tady jsme doma!

Každé ráno, každý den, těšíme se stále sem.

 

 

 

 

 

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření šk.

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům, kterou vlastní i naše škola.

Více zde