A A A

Jak nám roste les

Byl pěkný slunečný den a třída 2.B se vypravila do rychtářovského lesa. Tam nás přivítal pan Kuna, místní dřevorubec. Pro žáky připravil bohatý program se spoustou informací o lese. Děti dostaly příležitost zeptat se na nějakou zajímavost o lese.
„Proč roste na kamenech mech?" zeptal se Ríša. Natálka chtěla vědět: „Jakého stáří se dožívají stromy?" Paní učitelku Lotrandu zajímalo: „Na kterou světovou stranu si mravenci staví svá mraveniště?"
Na řadu přišel nejdůležitější úkol, zasázet do lesní školky listnaté stromečky. Byl to těžký úkol, ale děti ho s pomocí dospělých rodičů zvládly. Celkem jsme zasadili 100 sazenic stromků. Za odměnu jsme dostali od DUCHA LESA lízátka a od pana Kuny za pomoc poznávací karty a deníček. Všichni si ten den moc užili.

Natálka Pouzová z 2.B

Naše škola - tady jsme doma!

Každé ráno, každý den, těšíme se stále sem.

 

 

 

 

 

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření šk.

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům, kterou vlastní i naše škola.

Více zde