A A A

Vrstevnický program o šikaně

Žáci 6.A připravili v rámci předmětu výchova ke zdraví pod vedením paní učitelky Mládkové půlhodinové dramatické pásmo k problému šikany. Pásmo bylo složeno ze tří krátkých hraných situací ze života školních dětí.

Děti si samy vytvořily profil svých postav a vymyslely jejich příběh, postavy krátce představily a příběh věrně zahrály. Hrané scénky byly vhodně doplněny jevištním dialogem ke hraným situacím a informací o právním a psychologickém aspektu dané problematiky. Příjemný byl dialog účinkujících s diváky, kteří se zapojili do programu tím, že mohli navrhovat způsoby trestů agresorům a pomoci obětem.
Celé toto pásmo bylo jako vrstevnický program týkající se prevence patologických jevů mezi dětmi předvedeno třídám 4.A+B, 5.A+B, 6.B. Kromě informační roviny byl pořad významný pro děti také prožitkově. U diváků tím, že v rolích viděli své vrstevníky a mohli s nimi vést dialog. U hrajících tím, že si mohli prožít svoje „role", a tak lépe porozumět danému jevu. Byly tak prakticky uplatněny prvky dramatické výchovy ve výchovně vzdělávacím procesu.

Naše škola - tady jsme doma!

Každé ráno, každý den, těšíme se stále sem.

 

 

 

 

 

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření šk.

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům, kterou vlastní i naše škola.

Více zde