A A A

Okresní kolo v atletickém trojboji

Jako každý rok, tak i letos vybraní žáci 1. stupně reprezentovali naši školu v atletickém trojboji.

V pondělí 19. 6. 2017 se dívky Tereza Vymazalová, Iva Vymazalová, Karolína Koutná, Klára Hrdová a chlapci Adam Klvač, Patrik Pospíšil, Filip Křížek a Tomáš Jurda dostavili na školní hřiště Základní školy Letní pole ve Vyškově, aby se snažili získat medaile jednak jako jednotlivci, jednak jako družstva a to v disciplínách - hod kriketovým míčkem, skok do dálky a běh na 60 m. Soutěžili jsme v družstvech po 4 žácích. Naše dívky se z 8 družstev umístily na 4. místě a chlapci se z 9 družstev dělili o 6. místo. V jednotlivcích si nejlépe vedla Klára Hrdová, ve skoku do dálky výkonem 3,67 m získala 3. místo.

Blahopřejeme všem atletům k jejich výkonům. Díky patří také panu učiteli Mgr. Radoslavu Večeřovi, který nás na atletický trojboj připravoval.

Klára Hrdová, 5. A

Naše škola - tady jsme doma!

Každé ráno, každý den, těšíme se stále sem.

 

 

 

 

 

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření šk.

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům, kterou vlastní i naše škola.

Více zde