A A A

Výprava do doby ledové

V lednu jsme obě 4. třídy vyrazily na „Výpravu do doby ledové", na výukový program na Rychtě v Krásensku. I počasí bylo opravdu ledové a se sněhem. Fotogalerie zde

Nejdříve jsme se v teple pod střechou rozděleni do tlup učili rozpoznávat stopy zvířat. Potom jsme měli za úkol hledat tyto stopy v přírodě ve sněhu. Za nalezené stopy byly jednotlivé tlupy odměňovány sirkami, které se nám později hodily k rozdělání ohně.

Ve hře „Veverky a kuny" jsme poznali, jak je těžké pro zvířata si schovat na zimu potravu, pak ji najít a ubránit před nepřítelem.

Obtížné bylo také poznávání stromů a keřů podle holých větviček a pupenů. Na pomoc jsme měli speciální klíč k určování.

Nejtěžší bylo rozdělat oheň a upéct na něm ulovenou potravu. Někteří pro tlupu lovili lukem a šípem na terči soba – sobí špekáčky. Jiní měli za úkol rozdělat oheň. Při sněžení, větru a vlhkém chrastí se to podařilo jen nejvytrvalejší tlupě.

Při této výpravě jsme poznali, že v době ledové nebylo vůbec lehké přežít.                            

Za 4. A a 4. B Lenka Hušková, tř. uč.

Naše škola - tady jsme doma!

Každé ráno, každý den, těšíme se stále sem.

 

 

 

 

 

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření šk.

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům, kterou vlastní i naše škola.

Více zde