A A A

Morávkova má talent

Poslední únorové odpoledne ve školní družině patřilo hledání nových talentů. A že bylo z čeho vybírat! Do soutěže se přihlásilo 26 dětí, které našly odvahu a předstoupily před porotu se svým talentem. Fotogalerie zde

Porota tvořená žáky vyšších ročníků hodnotila tanec, zpěv, žonglování, kouzlení, recitaci, hru na klavír či flétnu, judo atd. Jeden chlapec si vyzkoušel i hypnózu na paní vychovatelce. A světe div se, tu na malou chvíli dokonce uspalJ. Porota vše dobře zvládla. Všichni soutěžící dostali sladkou odměnu a sklidili zasloužený potlesk publika.

Vlaďka Julínková, vedoucí ŠD

 

Naše škola - tady jsme doma!

Každé ráno, každý den, těšíme se stále sem.

 

 

 

 

 

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření šk.

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům, kterou vlastní i naše škola.

Více zde