A A A

Budoucím žákům 6. tříd nabízí ZŠ Morávkova rozšířenou výuku informatiky

V souladu s dnešním vývojem informačních technologií naše ZŠ od příštího školního roku zavádí v 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou informatiky.

Tato třída bude postupně pokračovat až do 9. ročníku. V hodinách informatiky si žáci rozšíří své znalosti v problematice robotiky. Hravou formou na destičkách, programovatelných mikropočítačích se žáci seznámí se základy programování a elektroniky, vytvoří si svou vlastní hru, animaci nebo program pro měření fyzikálních veličin (měření teploty, vlhkosti, osvětlení,...). Naučíme je pracovat se zařízením, které umí komunikovat s mobilním telefonem či tabletem pomocí microbití aplikace. V 7. a 8. ročníku si své vědomosti žáci rozšíří pomocí chytrých hraček, tzv. mBotů. Prostřednictvím jednoduchého grafického programu naučí tyto roboty provádět celou řadu úkonů. Uvedená zařízení jsou alternativou stavebnic MERKUR nebo LEGO. Naším motem je: „Umět si nejen hrát, ale současně se i učit". V 9. ročníku naučíme žáky jednoduchému modelování. Pomocí 3D tiskárny budou žáci umět vytvářet jednoduché trojrozměrné modely.

Přijímací řízení včetně ukázky technického vybavení proběhne v úterý 21. 5. 2019 v 16:00 hod. v ZŠ Morávkova.

Výběr žáků bude proveden na základě pohovoru a zájmu.

Mgr. Zdeněk Šlapal, ředitel školy

Naše škola - tady jsme doma!

Každé ráno, každý den, těšíme se stále sem.

 

 

 

 

 

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření šk.

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům, kterou vlastní i naše škola.

Více zde