A A A

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Zákonní zástupci dětí

 

Ve Vyškově dne: 11. 4. 2018

Č.j.: 160/2018

Rozhodnutí

o přijetí k základnímu vzdělávání

 

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Vyškov, Morávkova 40, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla svým ředitelem Mgr. Zdeňkem Šlapalem podle ustanovení § 46 odst. 1, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění platných předpisů a na základě zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění platných předpisů takto:

 

vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání

 

na Základní škole Vyškov, Morávkova 40, příspěvková organizace

od školního roku 2018/2019

 

Seznam přijatých dětí

                   

 

1.  ZM01/2018          PŘIJÍMÁ SE                17. ZM17/2018          PŘIJÍMÁ SE

 

2.  ZM02/2018          PŘIJÍMÁ SE                18. ZM18/2018          PŘIJÍMÁ SE

 

3.  ZM03/2018          PŘIJÍMÁ SE                19. ZM19/2018          PŘIJÍMÁ SE

 

4.  ZM04/2018          PŘIJÍMÁ SE                20. ZM21/2018          PŘIJÍMÁ SE

 

5.  ZM05/2018          PŘIJÍMÁ SE                21. ZM23/2018          PŘIJÍMÁ SE

 

6.  ZM06/2018          PŘIJÍMÁ SE                22. ZM24/2018          PŘIJÍMÁ SE

 

7.  ZM07/2018          PŘIJÍMÁ SE                23. ZM25/2018          PŘIJÍMÁ SE

 

8.  ZM08/2018          PŘIJÍMÁ SE                24. ZM26/2018          PŘIJÍMÁ SE

 

9.  ZM09/2018          PŘIJÍMÁ SE                25. ZM28/2018          PŘIJÍMÁ SE

 

10.ZM10/2018          PŘIJÍMÁ SE                26. ZM29/2018          PŘIJÍMÁ SE

 

11.ZM11/2018          PŘIJÍMÁ SE                27. ZM30/2018          PŘIJÍMÁ SE

 

12.ZM12/2018          PŘIJÍMÁ SE                28. ZM31/2018          PŘIJÍMÁ SE

 

13.ZM13/2018          PŘIJÍMÁ SE                29. ZM32/2018          PŘIJÍMÁ SE

 

14.ZM14/2018          PŘIJÍMÁ SE                30. ZM33/2018          PŘIJÍMÁ SE

 

15.ZM15/2018          PŘIJÍMÁ SE                31. ZM34/2018          PŘIJÍMÁ SE

 

16.ZM16/2018          PŘIJÍMÁ SE

  

 

Odůvodnění:

 

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno z podnětu rodičů podáním žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s § 83 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení nebo zveřejnění. Odvolání se podává
u ředitele Základní školy Vyškov, Morávkova 40, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

                       

     Mgr. Zdeněk Šlapal v. r.

      ředitel školy

 

 

 

Naše škola - tady jsme doma!

Každé ráno, každý den, těšíme se stále sem.

 

 

 

 

 

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření šk.

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům, kterou vlastní i naše škola.

Více zde