A A A

POZVÁNKA pro všechny zájemce z řad rodičů

Pozvánka pro všechny zájemce z řad rodičů 

na schůzi rady Spolku rodičů při ZŠ Vyškov, Morávkova 40

 

Datum a čas konání: 25. 10. 2018, 16:30 hodin

Místo konání: sborovna ZŠ Vyškov, Morávkova 40

 

Program:

1. Zahájení schůze rady Spolku rodičů

2. Prezence rady Spolku rodičů, představení nových členů rady spolku rodičů

3. Volba ověřovatele zápisu schůze rady Spolku rodičů

4. Stav finančních prostředků Spolku rodičů

5. Poskytnutí finančních prostředků Spolku rodičů ZŠ Vyškov, Morávkova 40, dle požadavků předložených vedením školy

6. Stanovení výše členského příspěvku na rok 2019/2020

7. Výše finančního prostředku na jednotlivce - omezení

8. Diskuze

 

 

S pozdravem

 

Spolek rodičů při ZŠ Vyškov, Morávkova 40

Vladimíra Hrdová, předsedkyně spolku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše škola - tady jsme doma!

Každé ráno, každý den, těšíme se stále sem.

 

 

 

 

 

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření šk.

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům, kterou vlastní i naše škola.

Více zde