A A A

Družina

Školní družina ZŠ Morávkova je rozdělena na 3 oddělení.
Družinu mohou navštěvovat žáci 1. – 5. třídy.
Kapacita školní družiny: 90 žáků
Provoz školní družiny: 06:30 – 07:40 11:40 – 16:30 (pátek do 16:00)
Poplatek za pobyt dítěte ve ŠD činí 100,- Kč/měsíc. (poplatek se hradí vedoucí stravování) Varianty pro platbu školného z účtu, nebo hotově:

Uhrazením celé částky, tj. 1000,- (10 měsíců)

Uhrazením částky 400,- (září až prosinec) a částky 600,- (leden až červen)

Uhrazením částky 100,- (měsíc)

Pitný režim se hradí částkou 200,- na celý školní rok jednorázově.

Telefonické spojení do školní družiny: 517 440 378
Přijetí do družiny: Na základě písemné přihlášky

Vedoucí vychovatelka: p. Vladimíra Julínková

Vychovatelky:
p. Bc. Renata Konkolová
p. Lenka Kozůbková

Celoroční plán činností školní družiny:

Září:
Seznámení s novými žáky a adaptace na prostředí ŠD, poučení dětí o bezpečnosti a chování, výzdoba školní družiny, „Šipkovaná"(v okolí školy), Drakiáda pro děti a rodiče

Říjen:
Malování na chodník, sběr podzimních plodin (kaštany, šípky), vyrábění z přírodnin, hudební představení pro děti

Listopad:
„Družina má talent" (soutěžní odpoledne s odměnou), pohybové hry se zpěvem, turnaj v přehazované, setkání s reenactment skupinou (Napoleonští vojáci)

Prosinec:
Vánoční ozdoby, výroba dárků a přání, vystoupení pro rodiče před budovou školy, zdobení vánočního stromku, vystoupení v místním stacionáři

Leden:
Zimní radovánky na sněhu, malování zimní přírody,  ukázka canisterapie, zdobení stromu pro ptáky, návštěva kina

Únor:
Dětský karneval, soutěž o největšího sněhuláka, mobilní planetárium

Březen:
Vycházky - pozorování jarní přírody, návštěva biofarmy, vědomostní soutěže (kvízy, křížovky), divadelní představení

Duben:
Malování kraslic, velikonoční výzdoba, dopravní výchova- bezpečnost na ulicích, dopravní značky, návštěva příslušníků Policie ČR

Květen:
Pohybové a míčové hry, beseda s hasiči spojená s ukázkou hasičského auta, dárek ke Dni matek.

Červen:
Paralympiáda, hry ve volné přírodě, posezení s rodiči při táboráku- rozloučení se školním rokem

Plán může být rozšířen nebo upraven dle aktuální nabídky pořadů.

Naše škola - tady jsme doma!

Každé ráno, každý den, těšíme se stále sem.

 

 

 

 

 

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření šk.

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům, kterou vlastní i naše škola.

Více zde