A A A

Speciální pedagogika

Výchovný poradce pro oblast speciální pedagogiky: Mgr. Marcela Zabloudilová

e-mail:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Individuální integrace

Výchovný poradce pro oblast speciální pedagogiky však také řeší veškeré záležitosti týkající se individuálních integrací žáků v běžných třídách.

V rámci vyučování je učitelem kmenové třídy prováděna individuální péče – takovou péči je možno poskytnout žákovi s lehčí formou poruchy v rámci třídy.V případě, že je porucha těžšího stupně a jsou zachovány a splněny nutné podmínky, je možné dítě do třídy základní školy integrovat.
Žádost o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) spolu s doporučením pedagogicko psychologické poradny či speciálně pedagogického centra podávají ředitelství školy rodiče žáka. Poradenské pracoviště, které vzdělávání podle IVP doporučilo, provádí po celý školní rok konzultační a metodickou činnost. Další z velmi významných podmínek, které ovlivňují úspěšnou integraci žáka, je spolupráce rodičů s třídním učitelem žáka.
Veškeré informace můžete získat při osobní návštěvě školy, telefonicky či emailem – kontaktní osoba Mgr. Marcela Zabloudilová, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. 608 307 541, 517 440 376

Naše škola - tady jsme doma!

Každé ráno, každý den, těšíme se stále sem.

 

 

 

 

 

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření šk.

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům, kterou vlastní i naše škola.

Více zde