A A A

Volba povolání

Výchovný poradce pro volbu povolání: Mgr. Helena Balková

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vážení rodiče,

vaše dcera, váš syn letos končí povinnou školní docházku na ZŠ. Stojíte tedy před rozhodnutím, jakou střední školu či učiliště zvolit, jaké budoucí povolání bude pro vaše dítě to nejlepší. Přečtěte si, prosím, pečlivě následující informace.

 

HARMONOGRAM AKCÍ A ČINNOSTÍ K VOLBĚ SŠ NEBO SOU:

 

Září – Žáci ve škole vyplňují dotazníky zájmu pro Úřad práce ve Vyškově. Pohovořte s dcerou, synem o jejich představách, zvažte veškeré předpoklady a možnosti.

Říjen – Ve škole budou žákům k dispozici Atlasy škol JM kraje s aktuálními přehledy otvíraných oborů. Žáci se s nimi naučí pracovat, atlasy mají i svoji elektronickou podobu   www.atlasskolstvi.cz.Vyhledávejte informace na internetu – každá SŠ má své stránky, další rady najdete na www.infoabsolvent.cz a www.jmskoly.cz .

Listopad – Pokud uvažujete o škole mimo okres Vyškov, navštivte Veletrh vzdělávání v Brně na výstavišti (22. až 24. 11. 2018). Pozor – Žáci, kteří uvažují o školách s uměleckým zaměřením, musí vyplnit a odeslat přihlášku do 30. 11. 2018! ZŠ přihlášky neodesílá!

Prosinec – V tomto měsíci začínají na většině škol dny otevřených dveří. Navštivte všechny školy, o které máte zájem. Žáci se se svou třídou účastní poradenského dne v IPS ÚP ve Vyškově.

Leden – Ještě stále se můžete rozhodovat a navštěvovat jednotlivé školy – mnoho škol podává informace i individuálně mimo dny otevřených dveří (po telefonické dohodě). Povinností všech SŠ je do konce ledna zveřejnit na svých internetových stránkách kritéria pro přijetí, která jsou závazná pro přijímací řízení. Dohlédněte na co nejlepší pololetní prospěch!

Únor – Vaše rozhodování by mělo vrcholit. Začínají se vyplňovat přihlášky. Žáci si mohou podat 2 přihlášky v 1. kole přijímacího řízení. Aktuální informace k vyplňování přihlášek obdržíte včas, budete pozváni do školy. Je-li třeba, musí lékař potvrdit způsobilost k danému oboru (každá škola uvádí ve svých kritériích pro přijetí).

BřezenZákonný zástupce žáka odesílá přihlášku (y) na SŠ nebo SOU nejpozději       do 1. 3. 2019! ZŠ přihlášky neodesílá!

Duben – Termín konání přijímacích zkoušek v 1. kole: 12. 4. a 15. 4. 2019. Všichni žáci obdrží ze školy, na kterou se hlásí, 14 dní před termínem písemnou pozvánku na přijímací zkoušku, nebo jen přijímací řízení (schůzku). Žáci, kteří nebyli přijati, mohou podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Květen – Jsou vyhlašována 2. kola přijímacího řízení ihned po ukončení 1. kola. Informujte se na konkrétních SŠ nebo na internetu. Ve 2. kole si může žák podat již libovolný počet přihlášek.

 

Pozor - zavedený systém tzv. zápisového lístku - každý žák obdrží jeden zápisový lístek ze své ZŠ. Pro potvrzení zájmu o studium na SŠ nebo SOU je nutné zápisový lístek doručit řediteli střední školy v termínu do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí.

 

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních a vyšších odborných škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání

 

- vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,

 

- je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)

 

- je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),

 

- velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.). Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

 

- informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další,

 

- filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,

 

- poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy,

 

- údaje o vzdělávací nabídce vysokých škol.

 

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty. Systém je pravidelně inovován a bude v dalších letech výrazně rozšířen v rámci pokračování projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství.

 

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA) – aktualizace a inovace dat

V systému ISA je možné využít 4 různé nabídky:

 

Volba škol a oborů vzdělání

 

Při volbě studia pomáhají tři způsoby vyhledávání: podle oboru vzdělání, podle povolání a podle školy. Je zde vše podstatné o oborech, obsahu vzdělávání, školách a podmínkách pro přijetí.

 

Absolventi škol a trh práce

 

Při použití tohoto vstupu je možné zjistit, co očekávají zaměstnavatelé od absolventů škol, jaké jsou jejich možnosti uplatnění, jaká je míra nezaměstnanosti absolventů celkově i v jednotlivých oborech, jakou šanci na úspěch mají při přechodu na vyšší odborné a vysoké školy i jaké je finanční ohodnocení profesí. Volně ke stažení jsou i analytické studie na tato témata.

 

Průvodce volbou povolání

 

Průvodce obsahuje filmové scény z reálného pracovního prostředí, které provází dialog dívky s chlapcem o různých povoláních. Jsou zde představeny typické znaky rozličných činností a také pracovišť, na ně navazují doplňující kvízy a odkazy na příslušné obory vzdělání.

 

Problémy při studiu

 

Tento vstup je určen žákům, kterým např. nejde učení, nebaví je zvolený obor, nelíbí se jim ve škole, mají špatné studijní výsledky, případně jim hrozí i vyloučení ze školy. Přístupnou formou se zde mohou dovědět, jak se efektivně učit, jak je možné změnit obor nebo školu, jak problémům předcházet. Jsou zde příběhy mladých lidí i jejich konkrétní způsob řešení kritické situace.

 

Upozornění pro rodiče žáků nižších tříd, kteří uvažují o dalším vzdělávání a SŠ s talentovou zkouškou. POZOR, tito žáci by měli navštěvovat nejméně 3 roky umělecký obor v ZUŠ.

Naše škola - tady jsme doma!

Každé ráno, každý den, těšíme se stále sem.

 

 

 

 

 

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření šk.

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům, kterou vlastní i naše škola.

Více zde