A A A

Volba povolání

Výchovný poradce pro volbu povolání: Mgr. Helena Balková

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vážení rodiče vycházejících žáků,

z důvodu novelizace školského zákona s platností od 1. 1. 2012 vás upozorňuji na změny, které nastaly v přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2018/19.

Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat pouze dvě přihlášky.

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019
- uchazeč může pro první kolo přijímacích zkoušek podat dvě přihlášky
- přihlášku je nutno doručit přímo řediteli střední školy, na kterou se uchazeč hlásí
Podání přihlášek:
- do 30. listopadu 2017 pro obory s talentovou zkouškou
- do 1. března 2018 pro obory bez talentové zkoušky

Termíny konání prvního kola přijímacího řízení:

- 2. - 15. ledna 2018– obory s talentovou zkouškou

-12. a 16. dubna 2018 - jednotné přijímací zkoušky (celostátní zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky)

 Vážení rodiče, milí žáci,

ráda bych vás upozornila, že na www.infoabsolvent.cz je zveřejněna vzdělávací nabídka středních škol pro školní rok 2018/19. Lze v ní najít data o všech středních školách v ČR a o oborech, které školy nabízí. Obsahem jsou také důležité informace související s přechodem středních škol k výuce podle školních vzdělávacích programů.
www.infoabsolvent.cz
Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních a vyšších odborných škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání

- vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,

- je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)

- je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),

- velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.). Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

- informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další,

- filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,

- poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy,

- údaje o vzdělávací nabídce vysokých škol.

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty. Systém je pravidelně inovován a bude v dalších letech výrazně rozšířen v rámci pokračování projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství.

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA) – aktualizace a inovace dat
V systému ISA je možné využít 4 různé nabídky:

Volba škol a oborů vzdělání

Při volbě studia pomáhají tři způsoby vyhledávání: podle oboru vzdělání, podle povolání a podle školy. Je zde vše podstatné o oborech, obsahu vzdělávání, školách a podmínkách pro přijetí.

Absolventi škol a trh práce

Při použití tohoto vstupu je možné zjistit, co očekávají zaměstnavatelé od absolventů škol, jaké jsou jejich možnosti uplatnění, jaká je míra nezaměstnanosti absolventů celkově i v jednotlivých oborech, jakou šanci na úspěch mají při přechodu na vyšší odborné a vysoké školy i jaké je finanční ohodnocení profesí. Volně ke stažení jsou i analytické studie na tato témata.

Průvodce volbou povolání

Průvodce obsahuje filmové scény z reálného pracovního prostředí, které provází dialog dívky s chlapcem o různých povoláních. Jsou zde představeny typické znaky rozličných činností a také pracovišť, na ně navazují doplňující kvízy a odkazy na příslušné obory vzdělání.

Problémy při studiu

Tento vstup je určen žákům, kterým např. nejde učení, nebaví je zvolený obor, nelíbí se jim ve škole, mají špatné studijní výsledky, případně jim hrozí i vyloučení ze školy. Přístupnou formou se zde mohou dovědět, jak se efektivně učit, jak je možné změnit obor nebo školu, jak problémům předcházet. Jsou zde příběhy mladých lidí i jejich konkrétní způsob řešení kritické situace.

Upozornění pro rodiče žáků nižších tříd, kteří uvažují o dalším vzdělávání a SŠ s talentovou zkouškou. POZOR, tito žáci by měli navštěvovat nejméně 3 roky umělecký obor v ZUŠ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše škola - tady jsme doma!

Každé ráno, každý den, těšíme se stále sem.

 

 

 

 

 

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření šk.

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům, kterou vlastní i naše škola.

Více zde